szkolenia bhp obsługa bhp
Skontaktuj się teraz! : Szkolenia BHP, obsługa BHP firm - NAPISZ DO NAS biuro@prevensis.pl | Szkolenia BHP, obsługa BHP firm - ZADZWOŃ DO NAS 791 313 013
01
WRZ
2016

Umowa o pracę od 1 września 2016 – nowe zasady

5.00 avg. rating (99% score) - 2 votes

Zmiana w Kodeksie pracy

kodeks pracy 2016 umowa o pracę

Kodeks pracy 2016 >> Od 01.09.2016 zmieniają się przepisy Kodeksu pracy w zakresie umów o pracę!

Od dziś, tj. 01 września 2016r., wchodzi w życie Ustawa z dnia 13 maja 2016 o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Nowe prawo zmienia zasady nawiązywania stosunku pracy, jak również wprowadza zmiany
w obszarze obowiązków pracodawcy przy podpisywaniu umów.

 

Umowa o pracę na piśmie przed rozpoczęciem pracy

Zmiana w Kodeksie pracy, która weszła w życie z dniem 01.09.2016r., dotyczy momentu, w którym wymagane jest podpisanie umowy o pracę z nowozatrudnionym pracownikiem lub pisemne określenie warunków tej umowy.

Umowa o pracę musi zostać zawarta na piśmie przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Jeśli nie została zachowana forma pisemna zawarcia umowy o pracę, pracodawca musi przed dopuszczeniem do pracy potwierdzić pracownikowi na piśmie jej warunki. Dzięki temu pracownik, który rozpoczyna wykonywanie pracy ma już namacalny dowód na to, na jakich warunkach zostaje nawiązany stosunek pracy.

Dotychczasowe prawo (do 31.08.2016r) pozwalało na podpisanie umowy z pracownikiem najpóźniej do końca pierwszego dnia pracy.

Mniej patologii przy zatrudnianiu pracowników

Prawo do podpisywania umów przed końcem pierwszego dnia pracy w wielu sytuacjach prowadziło do nieuczciwego postępowania pracodawców. Tzw. „syndrom pierwszej dniówki” to zjawisko polegające na wykazywaniu (np. podczas kontroli PIP) osoby już dłużej pracującej, jako będącej pierwszy dzień w pracy. Dzięki temu nieuczciwi pracodawcy mogli uniknąć kary za zatrudnianie pracowników „na czarno”. Zmiana przepisów Kodeksu pracy ma na celu uniemożliwienie pracodawcom stosowania tego typu praktyk.

Dodatkowe obowiązki pracodawcy przed dopuszczeniem pracownika do pracy

Poza podpisaniem umowy o pracę lub pisemnego potwierdzenia jej warunków w odpowiednim momencie, dodatkowo pracodawca zobowiązany jest – również przed dopuszczeniem do pracy – zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy (jeśli firma ma obowiązek go stworzyć). W przypadku pracowników młodocianych obowiązek taki dotyczy wykazu prac lekkich, które ten pracownik może wykonywać.

Kary dla pracodawcy

Za niedopełnienie podstawowych obowiązków pracodawcy, Państwowa Inspekcja Pracy może nałożyć karę grzywny w wysokości od 1.000 do 30.000 zł. To prawo obowiązuje już od dawna i nie uległo żadnym zmianom.

Czy faktycznie zmiana prawa da gwarancję legalności zatrudnienia (jak twierdzą autorzy zmian) zobaczymy zapewne dopiero za jakiś czas.


Komentarze

O autorze
PREVENSIS szkolenia & doradztwo to firma, która od 2009 roku świadczy usługi eksperckie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy. Trzonem działalności firmy jest kompleksowa obsługa BHP firm oraz szkolenia BHP, szkolenia PPOŻ, usługi BHP oraz szkolenia biznesowe dla firm. Firma PREVENSIS obsługuje firmy posiadające wdrożone systemy zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 / PN-N-18001, SCC, SCP) oraz wspiera wiele przedsiębiorstw w procesie certyfikacji. Obszar działalności firmy to miasta: Chorzów, Katowice, Zabrze, Gliwice, Bytom, Sosnowiec, Siemianowice Śląskie oraz okolice. Często jednak realizuje projekty wykraczające poza Śląsk.
Could not authenticate you.