szkolenia bhp obsługa bhp
Skontaktuj się teraz! : Szkolenia BHP, obsługa BHP firm - NAPISZ DO NAS biuro@prevensis.pl | Szkolenia BHP, obsługa BHP firm - ZADZWOŃ DO NAS 791 313 013

Szkolenia BHP

Jak należy zorganizować szkolenie wstępne BHP?
Ile trwają szkolenia wstępne BHP?
Jakie tematy i zagadnienia obejmuje szkolenie okresowe BHP?
Jak długo ważne są szkolenia BHP?

Obsługa BHP firm

Na czym polega obsługa BHP firmy?
Dla kogo przeznaczony jest outsourcing BHP (stały nadzór BHP)?
Na jakim obszarze Polski możliwa jest obsługa BHP firm przez firmę PREVENSIS?

Inne zagadnienia

Ile trwa opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego?
Jakie są konieczne działania gdy zdarzy się wypadek w firmie?

Systemy zarządzania

Jakie systemy zarządzania wdraża firma PREVENSIS?


 

Jak należy zorganizować szkolenie wstępne BHP?

Szkolenie wstępne BHP podzielone jest na dwa etapy: szkolenie wstępne ogólne, czyli instruktaż ogólny (z racji formy przeprowadzania) oraz szkolenie wstępne na stanowisku pracy, czyli instruktaż stanowiskowy. Instruktaż ogólny BHP zapewnia zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami Kodeksu pracy, dokumentami zakładowymi (regulaminy, procedury, itp.), przepisami i zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy i reagowania w sytuacjach awaryjnych i podczas wypadków przy pracy.

Instruktaż stanowiskowy BHP zapewnia zapoznanie uczestnika z czynnikami środowiska pracy, które występują na jego stanowisku. Pracownik zapoznawany jest też w wynikami oceny ryzyka zawodowego, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jak również z bezpiecznymi metodami pracy. Jest to pewnego rodzaju wdrożenie do samodzielnego, bezpiecznego wykonywania pracy.

 

Ile trwają szkolenia wstępne BHP?

Zarówno minimalny czas, jak i ramowy program szkoleń BHP wskazany jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z zawartymi tam przepisami, instruktaż ogólny BHP trwa nie mniej niż 3 godziny lekcyjne. Instruktaż stanowiskowy – w zależności od charakteru pracy i narażenia zawodowego: dla pracowników administracyjno-biurowych narażonych wyłącznie na czynniki uciążliwe – nie mniej niż 2 godziny lekcyjne, w przypadku pozostałych pracowników – nie mniej niż 8 godzin lekcyjnych.

Należy pamiętać, że czas szkolenia należy dostosować indywidualnie, biorąc pod uwagę poziom ryzyka występującego w zakładzie, a także np. wiedzę i dotychczasowe doświadczenie instruowanych pracowników.

 

Jakie tematy i zagadnienia obejmuje szkolenie okresowe BHP?

Podobnie jak w przypadku szkoleń wstępnych, właściwe rozporządzenie wskazuje jedynie ramowy program szkolenia okresowego BHP. Na podstawie tych założeń ramowych należy opracować szczegółowy plan szkolenia BHP w taki sposób, aby odpowiadał on specyfice pracy i zagrożeń występujących w zakładzie. Trzeba też brać pod uwagę praktyczny wymiar szkolenia BHP. Zapewnienie szkoleń BHP o tematyce adekwatnej do wykonywanej przez uczestników pracy, zgodnie z tym, z czym uczestnicy spotykają się na co dzień, daje szanse, że nie będzie to kolejna lista obecności do podpisania i „odhaczona dniówka”.

 

Jak długo ważne są szkolenia BHP?

Informacje o tym jak często należy organizować szkolenia BHP i przez jaki czas ważne są szkolenia wstępne BHP, jak i okresowe BHP, znajdują się na opracowanej przez nas infografice, stanowiącej wygodną ściągę dla pracodawcy. Aby ją zobaczyć, należy kliknąć TUTAJ

Na czym polega obsługa BHP firmy?

Stała obsługa firm w zakresie BHP i PPOŻ to usługa polegająca na zapewnieniu realizacji wszystkich wymogów wynikających z przepisów prawa, dobrych praktyk oraz (w przypadku firm posiadających wdrożone systemy zarządzania) norm i standardów. Poza wykonywaniem zadań służby BHP oferujemy realizację wszystkich wymaganych szkoleń BHP (wstępnych i okresowych), bieżące doradztwo w zakresie prawa pracy i zarządzania bezpieczeństwem, a także współpracę z jednostkami zewnętrznymi, jak laboratoria badań środowiskowych, PIP (Państwowa Inspekcja Pracy), Sanepid, itd.

Oferta zawsze dostosowana jest do faktycznych potrzeb organizacji. W ramach współpracy oferujemy także wsparcie w zakresie funkcjonujących lub wdrażanych systemów zarządzania jakością i/lub bezpieczeństwem pracy oraz ochroną środowiska (audyt wewnętrzny, przygotowanie do certyfikacji, itd.)

 

Dla kogo przeznaczony jest outsourcing BHP (stały nadzór BHP)?

Stała obsługa BHP (outsourcing usług BHP, stały nadzór BHP) jest przeznaczony w głównej mierze dla organizacji zatrudniających do 100 pracowników. Do tej wartości nie jest wymagane tworzenie wewnątrzzakładowej służby BHP (etatowej) i forma outsourcingu, tj. powierzenia całości tych spraw specjalistom spoza zakładu jest najwygodniejszą i najtańszą opcją. Nasza oferta jest jednak przeznaczona również dla organizacji, które zgodnie z wymaganiami Kodeksu pracy muszą posiadać etatową służbę BHP (zatrudnienie powyżej 100 pracowników). Trzeba pamiętać, że istnieje szereg zadań związanych z BHP, zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną środowiska, systemami zarządzania, itd., których pracownik służby BHP wykonywać samodzielnie nie może. Są to między innymi szkolenia okresowe BHP, doradztwo w zakresie systemów zarządzania, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, itd. Klientem PREVENSIS może być zatem każde przedsiębiorstwo zakwalifikowane jako mikro, małe lub średnie (tj. do 250 pracowników).

 

Na jakim obszarze Polski możliwa jest obsługa BHP firm przez firmę PREVENSIS?

Nasza oferta stałego nadzoru BHP jest kierowana przede wszystkim do firm na Śląsku. Obejmujemy swoimi usługami całej województwo Śląskie (największa ilość obsługiwanych firm w zakresie BHP: Chorzów, Katowice, Ruda Śląska, Zabrze, Gliwice, Bytom, Sosnowiec, Świętochłowice, Siemianowice Śląskie), jednak wielu naszych klientów posiada oddziały w innych województwach, na terenie całego kraju.

 

Ile trwa opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego?

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego to dokument, którego czas opracowania zależy od wielu czynników. Są to między innymi: ilość i złożoność systemów przeciwpożarowych w obiekcie, specyfika zagrożeń (specjalne zagrożenia chemiczne, zagrożenie wybuchem, itp.), złożoność samych procesów technologicznych, itd. Ważne jest też, czy zakład (obiekt) posiada aktualną dokumentację projektowo-budowlaną (co najmniej plany obiektów, kondygnacji, terenu przyległego), czy też trzeba ją dopiero stworzyć.

Przeciętny czas wykonania pełnej dokumentacji wynosi od 1 tygodnia (obiekt prosty, np. pawilon handlowy) do 2 miesięcy (obiekt złożony, np. oczyszczalnia ścieków).

 

Jakie są konieczne działania gdy zdarzy się wypadek w firmie?

Obowiązkiem pracodawcy w momencie otrzymania zgłoszenia wypadku jest powołanie właściwego zespołu powypadkowego. W skład zespołu powinien wchodzić Specjalista ds. BHP oraz przedstawiciel załogi (np. wyznaczony przez załogę pracownik lub Społeczny Inspektor Pracy, jeśli jest powołany). Zespół powypadkowy w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia ustala i dokładnie dokumentuje okoliczności i przyczyny wypadku. Ze względu na złożoność działań powypadkowych oraz możliwość powstania problemów interpretacyjnych oraz różnorakich sporów, nasi specjaliści służą pełnym wsparciem i prowadzą całe postępowanie zgodnie z najwyższymi standardami.

 

Jakie systemy zarządzania wdraża firma PREVENSIS?

Wdrażamy systemy zarządzania bezpieczeństwem (system SCC*, SCC**, SCC petrochemical, ISO 45001:2018) oraz systemy zarządzania jakością (ISO 9001:2015)

Could not authenticate you.