szkolenia bhp obsługa bhp
Skontaktuj się teraz! : Szkolenia BHP, obsługa BHP firm - NAPISZ DO NAS biuro@prevensis.pl | Szkolenia BHP, obsługa BHP firm - ZADZWOŃ DO NAS 791 313 013

Kiedy wymagana jest ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy?

Ocena ryzyka zawodowego Katowice Chorzów Śląsk

Oferujemy opracowanie oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy. Profesjonalna ocena ryzyka Katowice, Chorzów, Bytom, cały Śląsk.

Pierwsza ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy musi zostać przeprowadzona jeszcze przed jego oddaniem do użytkowania. Obowiązek oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy nakłada na każdego pracodawcę Kodeks pracy.

Ocenę należy przeprowadzać powtórnie:

 1. po zastosowaniu środków technicznych, organizacyjnych lub ludzkich mających obniżyć ryzyko,
 2. przy tworzeniu nowych stanowisk pracy,
 3. po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych,
 4. po wprowadzeniu istotnych zmian technologicznych lub organizacyjnych na stanowisku pracy,
 5. po zdarzeniu wypadkowym na danym stanowisku.

PREVENSIS oferuje Państwu przeprowadzenie oraz dokumentowanie i aktualizację oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Oferujemy również tworzenie wszelkiego typu opracowań i analiz ryzyka, a także tworzenie i wdrażanie projektów poprawy warunków pracy, w celu minimalizacji zagrożeń na stanowiskach.

 

Opracowujemy dokumentację oceny ryzyka zawodowego dla firm wdrażających system zarządzania bezpieczeństwem wg. PN-N-18001 lub OHSAS 18001.

Nasza ocena ryzyka zawodowego spełnia nie tylko podstawowe wymogi polskiego prawa, ale również jest zgodna z Dyrektywami UE i dobrymi praktykami w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia. Z sukcesami przechodzi wszelkie audyty certyfikacyjne systemów zarządzania.

Ocena ryzyka zawodowego z PREVENSIS – krok po kroku

 1. Zebranie informacji wymaganych do oceny, w tym audyt bhp ocenianego stanowiska, konsultacje z załogą i osobami odpowiedzialnymi za organizację pracy;
 2. Identyfikacja zagrożeń występujących na stanowisku i w procesie pracy;
 3. Szacowanie ryzyka i określenie kategorii ryzyka;
 4. Wskazanie działań mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka zawodowego;
 5. Udokumentowanie wyników oceny ryzyka;
 6. Wdrożenie w formie instruktażu lub szkolenia BHP na stanowisku pracy.

 

Współpracujemy z akredytowanymi laboratoriami wykonującymi pomiary środowiska pracy.

Could not authenticate you.