szkolenia bhp obsługa bhp
Skontaktuj się teraz! : Szkolenia BHP, obsługa BHP firm - NAPISZ DO NAS biuro@prevensis.pl | Szkolenia BHP, obsługa BHP firm - ZADZWOŃ DO NAS 791 313 013

Szkolenia PPOŻ i ćwiczenia z zakresu użycia gaśnic

Nasi specjaliści ds. ochrony przeciwpożarowej prowadzą profesjonalne szkolenia PPOŻ, czyli szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Mają one

Szkolenia PPOŻ Chorzów Katowice Zabrze Gliwice Śląsk Bytom

Prowadzimy szkolenia PPOŻ na całym Śląsku. Realizujemy indywidualnie uzgodnione programy szkoleń.

na celu zapoznanie pracowników z następującymi zagadnieniami:

  • organizacja ochrony przeciwpożarowej,
  • bezpieczna ewakuacja ludzi (zasady prowadzenia ewakuacji),
  • użycie podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice, hydranty),
  • sposoby zapobiegania pożarom,
  • zabezpieczenie prac niebezpiecznych pożarowo.

 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – szkolenia wdrożeniowe

Jeśli w zakładzie pracy funkcjonuje Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – pracownicy zapoznawani są z jej zapisami i procedurami wewnętrznymi właśnie podczas realizowanych przez nas szkoleń.

Program szkolenia uzgadniany jest indywidualnie i dostosowywany do rzeczywistych warunków w zakładzie pracy.

Szkolenie z zakresu ochrony PPOŻ może być rozbudowane o tematykę wybuchowości (ATEX, dokument zabezpieczenia przed wybuchem, ocena ryzyka wybuchu, itp.).

 

Szkolenie PPOŻ dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożarów i ewakuacji pracowników

Oferujemy specjalne szkolenie dla wszystkich osób, które w zakładzie pracy zostały wyznaczone do tych jakże odpowiedzialnych zadań. Szkolenie to składa się z modułu ochrona przeciwpożarowa oraz modułu pierwsza pomoc. W ramach pierwszego z nich realizujemy zaawansowany program dotyczący organizacji ochrony przeciwpożarowej, zasad prowadzenia skutecznej ewakuacji pracowników w sytuacji zagrożenia oraz zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. Część szkolenia z zakresu pierwszej pomocy obejmuje praktyczne zajęcia (ćwiczenia) prowadzone przez ratownika medycznego.

 

Oferujemy szkolenia i usługi ppoż na terenie całego Śląska (szkolenia ppoż Katowice, Chorzów, Bytom, Zabrze, Gliwice i cały Śląsk).

Obowiązek wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożarów i ewakuacji
Obowiązkiem każdego pracodawcy jest wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy, gaszenie pożarów i ewakuację pracowników w sytuacjach zagrożenia {art. 207(1) § 1 pkt 3 oraz art. 209(1) § 1 pkt 2 ustawy Kodeks pracy}. W naszej ofercie mamy również specjalne szkolenie przygotowujące pracowników do wykonywania tych czynności!
Could not authenticate you.