szkolenia bhp obsługa bhp
Skontaktuj się teraz! : Szkolenia BHP, obsługa BHP firm - NAPISZ DO NAS biuro@prevensis.pl | Szkolenia BHP, obsługa BHP firm - ZADZWOŃ DO NAS 791 313 013
BHP Śląsk

Wdrażamy systemy zarządzania

Wdrożenia, audyty i przygotowanie do certyfikacji systemów zarządzania (ISO 9001/ ISO 45001 / SCC)
Skontaktuj się!

 

Wdrażanie systemu zarządzania

System zarządzania to nie tylko certyfikat i kilka procedur. Oferujemy consulting w zakresie wdrażania systemów zarządzania, weryfikację dokumentacji, audyt systemu oraz przygotowanie organizacji do procesu certyfikacji przez jednostkę notyfikowaną.

Nie istnieją rozwiązania uniwersalne, dlatego aby system działał zgodnie z założeniami, staranność na etapie wdrażania jest kluczowa. Dodatowo, wsparcie zewnętrznego konsultanta pomaga zwrócić uwagę na te aspekty funkcjonowania organizacji, które często można pominąć, będąc w niej na co dzień.

 

System ISO

Oferujemy wdrożenia i przygotowanie do certyfikacji systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 oraz systemu zarządzania BHP wg ISO 45001:2018. Systemy te mogą funkcjonować oddzielnie, ale częstą praktyką jest również połączenie kwestii jakości i BHP w zintegrowany system zarządzania.

 

System zarządzania SCC

System SCC (Safety Checklist for Contractors) to system wciąż słabo rozpowszechniony w Polsce, a posiadający ogrom zalet. Może on funkcjonować jako samodzielny system zarządzania BHP, jak i stanowi znakomite rozszerzenie funkcjonującego już w organizacji systemu ISO 45001. System ten często wymagany jest dla organizacji będących podwykonawcami na międzynarodowych projektach. Wdrażanie, audit i przygotowanie do certyfikacji systemu zarządzania wg standardu SCC:2011 to nasza specjalność.

Wrdażanie systemów ISO OHSAS SCC. Systemy zarządzania jakością, BHP i środowiskiem.

Wdrażanie systemów zarządzania (ISO9001, OHSAS18001, SCC)

Komu potrzebny system zarządzania?

Rosnące zainteresowanie systemowym zarządzaniem to wynik coraz większej świadomości i odpowiedzialności praocdawców. Skuteczność i efektywność działania organizacji, stanowi w dzisiejszych czasach również element jej konkurencyjności. Korzyści jednak jest znacznie więcej. W zależności od rodzaju wdrożonego systemu zarządzania, organizacja łatwiej osiąga swoje strategiczne cele, jednocześnie angażując pracowników i kadrę zarządzającą. Kształtuje się też wizerunek firmy, jako dobrze zorganizowanej, nowoczesnej i dbającej zarówno o swoich klientów, odbiorców, ale i o pracowników.

Nie pytajmy więc „Komu jest potrzebny system zarządzania?”, a „Kiedy będę gotowy, aby moja organizacja sprawdnie i bezpiecznie funkcjonowała?”…

 

System zarządzania a obsługa firmy

Wdrożenie systemu zarządzania to dopiero początek współpracy. Oferujemy również wsparcie w utrzymaniu systemu, audyt wewnętrzny systemu, przygotowanie do certyfikacji systemu zarządzania oraz pomoc w koordynowaniu działań z jednostką certyfikującą. Usługi te są również dostępne dla firm, w których nie dokonywaliśmy wdrożenia systemu zarządzania, ale które działają zgodnie z wymaganiami ISO 9001, ISO 45001, czy też SCC. Często nasi klienci, dla których realizujemy obsługę BHP, decydują się na rozszerzenie tej oferty równiez o zagadnienia systemowe.

Could not authenticate you.