szkolenia bhp obsługa bhp
Skontaktuj się teraz! : Szkolenia BHP, obsługa BHP firm - NAPISZ DO NAS biuro@prevensis.pl | Szkolenia BHP, obsługa BHP firm - ZADZWOŃ DO NAS 791 313 013

Usługi BHP oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej

PREVENSIS oferuje najwyższej jakości usługi bhp i usługi ppoż dla firm, w tym między innymi:

 • badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sporządzanie dokumentacji powypadkowej i wszelkich rejestrów,
 • reprezentacja pracodawcy w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy oraz Państwową Inspekcją Sanitarną,
 • doradztwo w zakresie prawa pracy oraz wszelkich przepisów dotyczących warunków pracy,
 • przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa pracy oraz kontroli przestrzegania przepisów i zasad BHP,
 • opracowywanie oraz aktualizacja instrukcji stanowiskowych i instrukcji BHP,
 • sporządzanie analiz i raportów o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie,
 • okresowe przeglądy i kontrole warunków pracy, przeglądy techniczne i inne,
 • uczestnictwo w pracach zakładowej Komisji BHP,
 • tworzenie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
 • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów oraz wszelkich procedur p.poż.,
 • doradztwo w zakresie organizacji imprez masowych,
 • opracowanie dokumentacji PPOŻ, m.in. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

 

Usługi, które oferujemy dostępne są na całym Śląsku. Firmy zlokalizowane w Chorzowie i Katowicach mogą liczyć na specjalne warunki cenowe (powołaj się na usługi BHP Katowice lub usługi BHP Chorzów, aby uzyskać najlepsze warunki współpracy!).

 

Jakie usługi BHP wybrać i jak rozpocząć współpracę

Zapewniamy rzetelne doradztwo w zakresie BHP. Dzięki temu, nawet jeśli nie wiecie Państwo jakie usługi BHP, czy też jakie szkolenia BHP są potrzebne w Waszej firmie, nasi konsultanci pomogą określić zakres współpracy, aby spełnić wszystkie wymagania prawne w tym zakresie. Oferujemy wyłącznie te usługi i szkolenia, które są faktycznie konieczne.

Naszą współpracę rozpoczynamy od audytu BHP, dzięki któremu możemy ustalić priorytety i wstępny harmonogram działań. W przypadku, gdy potrzebne są pomiary środowiska pracy, oferujemy najdogodniejsze warunki współpracy z akredytowanymi laboratoriami.

 

Kontrola BHP i usługi dodatkowe

Na życzenie klientów, nawet gdy nie wykonujemy zadań służby BHP w danej firmie (stała obsługa BHP), prowadzimy okresowe kontrole zakładu pracy pod kątem przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad BHP oraz wewnętrznych procedur i instrukcji. Realizujemy okresowe pogadanki BHP z pracownikami, a także – w firmach utrzymujących system zarządzania bezpieczeństwem – wspomagamy proces audytu wewnętrznego.

Could not authenticate you.