szkolenia bhp obsługa bhp
Skontaktuj się teraz! : Szkolenia BHP, obsługa BHP firm - NAPISZ DO NAS biuro@prevensis.pl | Szkolenia BHP, obsługa BHP firm - ZADZWOŃ DO NAS 791 313 013
17
CZE
2014

Instrukcja BHP i instrukcja stanowiskowa – kiedy jest wymagana?

5.00 avg. rating (99% score) - 6 votes
Instrukcja BHP, instrukcja stanowiskowa BHP

Stanowiskowa instrukcja BHP wymagana jest między innymi przy obsłudze maszyn i urządzeń.

Co to jest instrukcja stanowiskowa BHP?

Instrukcja stanowiskowa jest częścią składową większego zbioru instrukcji BHP, które pracodawca zobowiązany jest udostępnić swoim pracownikom. Jest to zbiór reguł dotyczących sposobu bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku. Wskazuje pracownikowi jak wykonywać pracę zgodnie przepisami i zasadami BHP i unikać zdarzeń wypadkowych.

Instrukcja BHP jest natomiast określeniem bardziej ogólnym, odnoszącym się do różnych dokumentów mających wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Znajdziemy w tej kategorii instrukcje udzielania pierwszej pomocy, instrukcje bezpiecznej pracy z użyciem elektronarzędzi, instrukcje bezpiecznej pracy z użyciem maszyn i urządzeń, czy też instrukcje stosowania środków ochrony indywidualnej.

 

 

Kiedy wymagane jest stworzenie instrukcji BHP i instrukcji stanowiskowych?

Odpowiedź dają nam dwa niezwykle istotne akty prawne: Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Wynika z nich, iż każdy pracodawca zobowiązany jest udostępnić pracownikom szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowisku pracy, w tym:

  • instrukcje BHP dotyczące stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywanych prac, którym towarzyszy ryzyko zawodowe lub zagrożenie zdrowia pracownika,
  • instrukcje udzielania pierwszej pomocy,
  • instrukcje bezpiecznego obchodzenia się z materiałami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia,
  • instrukcje bezpiecznej pracy z maszynami i urządzeniami technicznymi stosowanymi w zakładzie.

 

Co najczęściej sprawdza kontrola PIP?

Dość często zdarza się, iż kontrola Państwowej Inspekcji Pracy powiązana jest z zaistnieniem w firmie wypadku przy pracy. A nawet jeśli kontrola ma inny charakter (na przykład rutynowy), przeważnie na pierwszy ogień idzie dokumentacja wypadkowa, w której Inspektor analizuje, między innymi, przyczyny zdarzeń. Co ma do tego instrukcja BHP, czy instrukcja stanowiskowa? Jej brak, a tym samym często niewystarczające przygotowanie pracownika do wykonywania pracy, stanowi spory odsetek przyczyn wypadków przy pracy. Warto również pamiętać o tym, że instrukcja bhp leżąca na dnie szuflady kierownika w praktyce żadną instrukcją nie jest. Inspektor pracy może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego zapoznanie się pracownika z instrukcją bhp (np. oświadczenie o zapoznaniu). Może też informację o sposobie wdrożenia i użytkowania instrukcji pozyskać bezpośrednio od pracownika.

 

Dobra instrukcja BHP – czyli jaka?

Przede wszystkim – zrozumiała dla pracownika. Czy to instrukcja stanowiskowa, czy każda inna instrukcja BHP, jest dla pracownika narzędziem. Nie będzie z niej korzystać, gdy jej nie zrozumie, albo będzie zbyt zawiła. Często popełnianym błędem jest kopiowanie krążących w sieci „uniwersalnych dzieł”, które często w ogóle nie odnoszą się do rzeczywistych warunków pracy ich głównych odbiorców, czyli pracowników.

Dobra instrukcja powinna być również dobrze wdrożona. Dobrą praktyką są szkolenia BHP ukierunkowane na zapoznanie pracowników z wszystkimi istniejącymi instrukcjami, procedurami, czy też ryzykiem. Nie koniecznie musi to być pełne szkolenie okresowe BHP, które pracownicy odbywają w regularnych odstępach czasu. Często praktykowane są krótkie pogadanki BHP, czy też dodatkowy instruktaż.


 

Sprawdź naszą ofertę opracowania instrukcji stanowiskowych i instrukcji BHP:

Opracowanie instrukcji stanowiskowych i instrukcji BHP

Komentarze

O autorze
PREVENSIS szkolenia & doradztwo to firma, która od 2009 roku świadczy usługi eksperckie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy. Trzonem działalności firmy jest kompleksowa obsługa BHP firm oraz szkolenia BHP, szkolenia PPOŻ, usługi BHP oraz szkolenia biznesowe dla firm. Firma PREVENSIS obsługuje firmy posiadające wdrożone systemy zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 / PN-N-18001, SCC, SCP) oraz wspiera wiele przedsiębiorstw w procesie certyfikacji. Obszar działalności firmy to miasta: Chorzów, Katowice, Zabrze, Gliwice, Bytom, Sosnowiec, Siemianowice Śląskie oraz okolice. Często jednak realizuje projekty wykraczające poza Śląsk.
Could not authenticate you.